Новини

Специалистите алармират: Може да останем без грозде заради маната

Пръскайте превантивно лозята и срещу сивото гниене

Мана и брашнеста мана оидиум по лозята са заплаха за тазгодишната гроздова реколта.

В масиви с пропуски в редовните растителнозащитни третиранията и некачествени летни резитби е регистрирана завишена степен на нападение по гроздовете от брашнеста мана оидиум (Uncinula necator). Специалисти препоръчват да продължат редовните пръскания през 10-12 дни до пълно встъпване на чувствителната фенофаза прошарване на зърното. Да се осигури оптимално покритие на всички вътрешни части на главината. След обилни валежи се препоръчва приложението с някой от изброените системни средства: Динали 090 ДК 50-65 мл/ дка. Байфидан 250 ЕК 0,01% и Шавит 25 ЕК 0,01%, Топаз 100 ЕК 0.015%. Хоризонт 0,04%. Ориус 25 ЕВ 0.04% и Риза 250 ЕВ 0,04% и др.

В резултат на обилните валежи през последния месец е отчетено покачване на инфекциозния фон от мана по лозата (Plasmopara viticola). Заболяването е засегнало най-вече младия прираст. Третиранията да продължат редовно на площи с допусната късна зараза, като се прилагат системни средства.

След изчистване на спороношението и калциране на петната може да се премине към превантивни практики с контактни фунгициди – Дитан М 45 0,3%, Манкоцеб 80 ВП 0,3%. Пенкоцеб 80 ВГ 200 г/дка, Румба 35 СК 0,35%, Купро 50 ВП 0,25% и др.

Превантивно срещу сивото гниене (Botrytis cinerea) във фенофаза начало на „прошарване на грозда“ да се извърши 3-то предпазно пръскане срещу болестта. Указаната фенофаза да се следи за всеки сорт и масив. Податливи на поражения са масиви, в които има допуснати повреди от: мана, оидиум, шарен гроздов молец, градушка. Фунг]шдците Шавит Ф 72 ВДГ, Куадрис 25 СК и Кабрио Топ имат регистрация за едновременна защита срещу маната, оидиума и сивото гниене по лозата. Използването им е оправдано, като профилактика при оптимална фитосанитарна обстановка, без допуснат силен инфекциозен натиск от един от посочените патогени.

Срещу сиво гниене да се пръска с някой от следните фунгициди: Суич 62,5 ВП 0,08%, Дриза ВГ 100-150 г/дка, Арвак 50 ВГ 100-150 г/ дка, Синпро 150 мл/дка и др.


Източник: Марица от 24.07.2018 – стр. 10