Новини

Официално е удължен срокът за плащания по Лозаро-винарската програма

Срокът за заявяване на авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е удължен до 25 септември. Новият срок е утвърден с промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., които са публикувани в днешния 69-ти брой на „Държавен вестник“ от 30 август 2019 г.

Удължаването е съответно с 15 и с 20 календарни дни. Новият срок е мотивиран с допълнителния прием на проекти след изтичане на първоначалния срок за кандидатстване, който бе до 8 февруари за конверсия на лозя и до 27 юни за инвестиции в предприятия. Вторият прием по мярката за конверсия на лозя, който ще е в периода 19-20 август, е обявен след като се е установило наличие на свободни средства по мярката за конверсия на лозя. Именно това е наложило удължаване на сроковете с цел да се осигури възможност за навременно подаване на заявления за авансово плащане от страна на бенефициентите, които ще сключат договори за повече площи с винени сортове лозя.

В Наредба 6 е променена и разпоредбата, която дава основание на кандидатите по мярка „Популяризиране в трети държави“ да заявяват авансови, междинни и окончателни плащания за одобрените дейности по промоционалните проекти. В действащата наредба се допуска за авансови, междинни и окончателни плащания да могат да кандидатстват само заявители с проекти, които получават 50 на сто възстановяване на разходите от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. След предвидената промяна на авансово, междинно и окончателно плащане ще имат право всички заявители с проекти по мярка „Популяризиране в трети държави“.

Източник: agroplovdiv.bg