Новини

Агротема: Гроздобер в Тракийската низина

С благодарствена служба за плодородна година и добра реколта започна ритуалът в лозовите масиви на винарската изба в ямболското село Ботево. По стар български обичаи екипът на шатото винаги отбелязва гроздобера, който вече е в разгара си. Разговаряме със Стайко Стайков, собственик на винарската изба и председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя и управителят на шатото Недялко Гуглев.

Източник: https://www.agrotv.bg